http://sonna.com.ua

Aktuality

 1. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 18.11.2016.
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 11.30 - 15.00 h - od súp. č. 65 po 166.
 2. Pozvánka na 10. zasadanie OZ - nové zasadanie podľa Rokovacieho poriadku OZ článok 7 bod 6.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.10.2016 o 18.00 h. desiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 3. Pozvánka na 10. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 26.9.2016 o 18.00 h. desiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 4. Verejná vyhláška:
  Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu:"Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
 5. Informácia SPP - od 1.7.2016 prísnejšie postihy za nelegálny odber energií.
 6. Pozvánka na 9. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 28.6.2016 o 18.00 h. deviate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 7. Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Chlievany na roky 2016 - 2025.
  zverejnené 9.6.2016
 8. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 15.6.2016
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 7.30 - 15.00 h. - celá obec.
 9. Pozvánka na 8. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 18.5.2016 o 17.00 h. ôsme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 10. Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 29.4.2016
 11. Pozvánka na 7. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 14.3.2016 o 18.00 h. siedme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 12. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.2.2016.
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 7:30 - 14:30 h - celá obec.
 13. Výkup papiera - dňa 15.2.2016, od 15:30 - 15:40 h - pred COOP Jednotou.
 14. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
  zverejnené 1.2.2016
 15. Štastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2016.
 16. Pozvánka na 6. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 16.12.2015 o 17.00 h. šieste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 17. Voľby do NR SR 2016 - elektronická adresa.
  zverejnené 7.12.2015
 18. Úplná uzávierka cesty Bánovce nad Bebravou časť Malé Chlievany - Dvorec
  Uzávierka cesty lll/1827 od 9.11.2015 do 15.4.2016
 19. Pozvánka na 5. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 2.12.2015 o 17.00 h. piate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 20. Informácia pre voliča - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
  zverejnené 20.11.2015
 21. Pozvánka na 3. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.9.2015 o 18.00 h. tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 22. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice
  zverejnené 27.7.2015
 23. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.7.2015 na Sliezskej osade
  Prerušenie dodávky bude v čase od 7.45 h do 14.15 h
 24. Pozvánka na 12. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko a 560.výročie obce Dvorec.
 25. Pozvánka na 2. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.6.2015 o 18.00 h. druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 26. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 4.5.2015
  Prerušenie dodávky v čase od 8.00 h. do 15.00 h. na Sliezskej osade od súp. čísla 168 - 222.
 27. Pozvánka na 1. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.3.2015 o 18.00 h. prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 28. Zbierka použitého oblečenia - Diakonie Broumov
  Zbierka sa uskutoční od 2.3.2015 - 31.3.2015 na obecnom úrade počas úradných hodín
 29. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 11.2.2015
  Prerušenie dodávky v čase od 8.00 h do 15.00 h.
 30. Šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2015.
 31. Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ
  Starostka Obce Dvorec zvoláva v zmysle §13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 15. 12. 2014 t.j. v pondelok o 18.00 h. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 32. Pozvánka na 23. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.12.2014 o 17.00 h. dvadsiate tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 33. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 9.12. a 11.12.2014
  Prerušenie dodávky v čase od 8.00 h do 14.00 h.
 34. Komunálne voľby 2014 - výsledky
  Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
 35. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.11.2014
  Prerušenie dodávky v čase od 8.00 h do 12.00 h v celej obci.
 36. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 37. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu Obce Dvorec.
 38. Pozvánka na 22. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.11.2014 o 17.00 h. dvadsiate druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 39. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania podľa § 88a stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Ing. Peter Mikuš
 40. Komunálne voľby 2014
  Informácia o komunálnych voľbách 2014
 41. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice"
  zverejnené 22.5.2014
 42. Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "PE Dvorec osada – rekonštrukcia, NNK, TS, VNK“