http://sonna.com.ua

Aktuality

 1. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 15.1.2018
 2. Šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2018.
 3. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 14.12.2017
 4. Pozvánka na 16. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 13.12.2017 o 18.00 h. šestnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 5. Vykurovanie - obce
  zverejnené 5.12.2017
 6. Výzva na predkladanie ponúk - viacúčelové ihrisko.
  zverejnená 3.11.2017
 7. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Bencová Stanislava
  zverejnené 26.10.2017
 8. Upratovanie kostola
  zverejnené 9.10.2017
 9. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK - VO č. 1
  zverejnené 9.10.2017
 10. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TSK
  zverejnené 9.10.2017
 11. Výberové konanie na funkciu - hlavný kontrolór obce Dvorec.
  zverejnené 4.10.2017
 12. Pozvánka na 14. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 20.9.2017 o 17.30 h. štrnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 13. Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka
  Zverejnené 21.8.2017
 14. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 28.8.2017
  Zverejnené 10.8.2017
 15. Tour de Baška - pozývame občanov na stretnutie s Jaroslavom Baškom dňa 3.8.2017 o 12.00 h. pred obecným úradom.
  zverejnené 28.7.2017
 16. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 25.7.2017
  Zverejnené 10.7.2017
 17. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.7.2017
  Zverejnené 10.7.2017
 18. Informácia pre verejnosť - Územný plán Mesta Bánovce n/B., zmeny a doplnky č. 7
  Zverejnené 7. 7. 2017
 19. Informácie pre voliča - voľby do orgánov samosprávnych krajov
  Zverejnené 4.7.2017
 20. Pozvánka na 13. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 16.6.2017 o 17.30 h. trináste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 21. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.6.2017
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 8:00 do 12:00 - časť obce Sliezska osada.
 22. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: Základná škola s materskou školou Dvorec.
  zverejnené 5.5.2017
 23. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 20.4.2017.
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 8:00 do 12:00 - časť obce Sliezska osada.
 24. Ochrana lesov pred požiarmi - 2017.
  Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou.
 25. Pozvánka na 12. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 14.3.2017 o 17.00 h. dvanáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 26. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, za psa a poplatku za komunálny odpad do 31.1.2017.
 27. 01-daňovník /súhrn príloh/
 28. 02-pozemok
 29. 03-stavba slúžiaca na jeden účel
 30. 04-stavba slúžiaca na viac účelov
 31. 05-byt
 32. 06-pes
 33. 09-príloha zníženie /oslobodenie/
 34. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2017.
 35. Oznámenie obce - opotrebované pneumatiky.
  zverejnené 20.12.2016
 36. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
  zverejnené 14.12.2016
 37. Pozvánka na 11. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 15.12.2016 o 16.00 h. jedenáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 38. Pozvánka na 10. zasadanie OZ - nové zasadanie podľa Rokovacieho poriadku OZ článok 7 bod 6.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.10.2016 o 18.00 h. desiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 39. Pozvánka na 10. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 26.9.2016 o 18.00 h. desiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 40. Informácia SPP - od 1.7.2016 prísnejšie postihy za nelegálny odber energií.
 41. Pozvánka na 9. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 28.6.2016 o 18.00 h. deviate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 42. Pozvánka na 8. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 18.5.2016 o 17.00 h. ôsme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 43. Pozvánka na 7. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 14.3.2016 o 18.00 h. siedme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 44. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.2.2016.
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 7:30 - 14:30 h - celá obec.
 45. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
  zverejnené 1.2.2016
 46. Štastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2016.
 47. Pozvánka na 6. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 16.12.2015 o 17.00 h. šieste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 48. Voľby do NR SR 2016 - elektronická adresa.
  zverejnené 7.12.2015
 49. Pozvánka na 5. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 2.12.2015 o 17.00 h. piate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 50. Informácia pre voliča - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
  zverejnené 20.11.2015
 51. Pozvánka na 3. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.9.2015 o 18.00 h. tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 52. Pozvánka na 2. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.6.2015 o 18.00 h. druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 53. Pozvánka na 1. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.3.2015 o 18.00 h. prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 54. Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ
  Starostka Obce Dvorec zvoláva v zmysle §13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 15. 12. 2014 t.j. v pondelok o 18.00 h. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 55. Pozvánka na 23. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.12.2014 o 17.00 h. dvadsiate tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 56. Komunálne voľby 2014 - výsledky
  Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
 57. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 58. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu Obce Dvorec.