http://sonna.com.ua

Aktuality

 1. Verejná vyhláška:
  Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením na stavbu:"Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
 2. Informácia SPP - od 1.7.2016 prísnejšie postihy za nelegálny odber energií.
 3. Pozvánka na 9. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 28.6.2016 o 18.00 h. deviate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 4. Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Veľké Chlievany na roky 2016 - 2025.
  zverejnené 9.6.2016
 5. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 15.6.2016
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 7.30 - 15.00 h. - celá obec.
 6. Pozvánka na 8. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 18.5.2016 o 17.00 h. ôsme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 7. Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 29.4.2016
 8. Pozvánka na 7. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 14.3.2016 o 18.00 h. siedme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 9. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.2.2016.
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 7:30 - 14:30 h - celá obec.
 10. Výkup papiera - dňa 15.2.2016, od 15:30 - 15:40 h - pred COOP Jednotou.
 11. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
  zverejnené 1.2.2016
 12. Štastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2016.
 13. Pozvánka na 6. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 16.12.2015 o 17.00 h. šieste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 14. Voľby do NR SR 2016 - elektronická adresa.
  zverejnené 7.12.2015
 15. Úplná uzávierka cesty Bánovce nad Bebravou časť Malé Chlievany - Dvorec
  Uzávierka cesty lll/1827 od 9.11.2015 do 15.4.2016
 16. Pozvánka na 5. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 2.12.2015 o 17.00 h. piate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 17. Informácia pre voliča - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
  zverejnené 20.11.2015
 18. Pozvánka na 3. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.9.2015 o 18.00 h. tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 19. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice
  zverejnené 27.7.2015
 20. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.7.2015 na Sliezskej osade
  Prerušenie dodávky bude v čase od 7.45 h do 14.15 h
 21. Pozvánka na 12. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko a 560.výročie obce Dvorec.
 22. Pozvánka na 2. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.6.2015 o 18.00 h. druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 23. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 4.5.2015
  Prerušenie dodávky v čase od 8.00 h. do 15.00 h. na Sliezskej osade od súp. čísla 168 - 222.
 24. Pozvánka na 1. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.3.2015 o 18.00 h. prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 25. Zbierka použitého oblečenia - Diakonie Broumov
  Zbierka sa uskutoční od 2.3.2015 - 31.3.2015 na obecnom úrade počas úradných hodín
 26. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 11.2.2015
  Prerušenie dodávky v čase od 8.00 h do 15.00 h.
 27. Šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2015.
 28. Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ
  Starostka Obce Dvorec zvoláva v zmysle §13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 15. 12. 2014 t.j. v pondelok o 18.00 h. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 29. Pozvánka na 23. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.12.2014 o 17.00 h. dvadsiate tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 30. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 9.12. a 11.12.2014
  Prerušenie dodávky v čase od 8.00 h do 14.00 h.
 31. Komunálne voľby 2014 - výsledky
  Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
 32. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.11.2014
  Prerušenie dodávky v čase od 8.00 h do 12.00 h v celej obci.
 33. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 34. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu Obce Dvorec.
 35. Pozvánka na 22. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.11.2014 o 17.00 h. dvadsiate druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 36. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania podľa § 88a stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Ing. Peter Mikuš
 37. Komunálne voľby 2014
  Informácia o komunálnych voľbách 2014
 38. Pozvánka na 21. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 5.8.2014 o 18.00 h. dvadsiateprvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 39. Pozvánka na 20. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 6.6.2014 o 18.00 h. dvadsiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 40. Odstávka elekrickej energie v obci dňa 30.5.2014 v čase od 13.00 do 17.00 h.
  zverejnené 22.5.2014
 41. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice"
  zverejnené 22.5.2014
 42. Zbierka použitého textilu - Diakonie Broumov
  zbierka použitého oblečenia v dňoch 19.5.2014 - 6.6.2014
 43. Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "PE Dvorec osada – rekonštrukcia, NNK, TS, VNK“
 44. Pozvánka na 19. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 7.3.2014 o 18.00 h. devätnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 45. Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania „PE Dvorec osada – rekonštrukcia, NNK, TS, VNK“
  23.1.2014
 46. Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o OPZ.
  Distribúcia SPP
 47. Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu.
  Distribúcia SPP