Aktuality

 1. Verejná vyhláška - stavebné povolenie "Rozšírenie distribučného obvodu NN."
  zverejnené 19.1.2022
 2. Nové opatrenia Covid automat od 19.1.2022
  Zverejnené 13.01.2022
 3. Nové opatrenia Covid automat 19.1.2022
  Zverejnené 13.01.2022
 4. Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľností.
 5. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2022.
 6. Demografický prehľad Obce Dvorec k 31.12.2021
  Zverejnené 05.01.2022
 7. Pokojné a požehnané sviatky a veľa zdravia do nového roku 2022.
 8. Pozvánka na 13. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 15.12.2021 o 17.00 h. trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 9. Postup po úzkom kontakte s pozitívnym
  Zverejnené 01.12.2021
 10. Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste
  Zverejnené 01.12.2021
 11. Návrh dodatku č. 1/2021 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 26.11.2021
 12. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky- Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021
  Zverejnené 25.11.2021
 13. Núdzový stav 25.11.2021
  Zverejnené 25.11.2021
 14. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.695 Z 24.NOVEMBRA 2021
  Zverejnené 25.11.2021
 15. Oznam - nárast ochorení COVID 19
  Zverejnené 22.11.2021
 16. Aktualizácia COVID automatu- nové vyhlášky
  Zverejnené 19.11.2021
 17. Oznam o očkovaní- Covid 19 Nemocnica AGEL Bánovce nad Bebravou
  Zverejnené 18.11.2021
 18. Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
  Zverejnené 09.11.2021
 19. Oznámenie Slovenskej pošty o mieste uloženia zásielky- Mário Benca
  Zverejnené 3.11.2021
 20. List prednostu Okresného úradu Bánovce nad Bebravou - aktuálny stav zaočkovanosti
  Zverejnené 3.11.2021
 21. Oznámenie Slovenskej pošty o mieste uloženia zásielky- Stanislava Bencová
  Zverejnené 18.10.2021
 22. Pozvánka na 12.zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  zverejnené 23.9.2021
 23. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Stanislava Bencová
  zverejnené 09.09.2021
 24. Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v šk. roku 2021/2022
  https://zsdvorec.edupage.org/news/#news-570
 25. Pozvánka na 11. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 23.6.2021 o 15.30 h. jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 26. Rozhodnutie o otvorení ZŠ v MŠ Dvorec od 22.3.2021 do odvolania.
 27. Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu s účinnosťou od 20.3.2021 na obdobie 40 dní.
 28. Vyhláška ÚVZ SR vydaná 3.3.2021.
 29. Uznesenie vlády SR - núdzový stav od 3.3.2021
 30. Otvorený list ministrovi zdravotníctva od starostov obcí okresu Bánovce nad Bebravou.
 31. Leták - zber separovaného odpadu v obci Dvorec na rok 2021.
 32. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2021.
 33. Opatrenia RÚVZ platné od 20.9.2020.
 34. Oznam pre rodičov žiakov ZŠ- začiatok šk.roka 2020/2021
 35. Verejná vyhláška- Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 36. Pomôž aj Ty recyklácii.
 37. Zastavenie a státie na chodníkoch
  zverejnené 11.08.2020
 38. Seniori, stop podvodníkom!
 39. Súhrn opatrení prijatých KŠ SR dňa 12.3.2020
  zverejnené 13.3.2020
 40. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 41. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 42. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 43. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 44. Vianočný pozdrav
  zverejnené 23.12.2019
 45. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2019.
 46. Tlačivo na registráciu chovu.
 47. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 48. Výsledky volieb z 10.11.2018
  zverejnené 11.11.2018
 49. Leták - neplytvajte potravinami.
 50. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.
 51. Leták - kompostovanie.
 52. Leták - komunitné kompostovanie.
 53. Leták - využitie bioodpadu v záhrade.
 54. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov 2018
  zverejnené 20.9.2018
 55. Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu 2018
  zverejnené 20.9.2018
 56. Upozornenie vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy - zaburinenie.
 57. Upozornenie SPP - revízie plynových zariadení.