http://sonna.com.ua

Aktuality

 1. Pozvánka na 8. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 18.5.2016 o 17.00 h. ôsme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 2. Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 29.4.2016
 3. Pozvánka na 7. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 14.3.2016 o 18.00 h. siedme zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 4. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.2.2016.
  Prerušenie dodávky elektrickej energie v čase od 7:30 - 14:30 h - celá obec.
 5. Výkup papiera - dňa 15.2.2016, od 15:30 - 15:40 h - pred COOP Jednotou.
 6. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice."
  zverejnené 1.2.2016
 7. Štastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2016.
 8. Pozvánka na 6. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 16.12.2015 o 17.00 h. šieste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 9. Voľby do NR SR 2016 - elektronická adresa.
  zverejnené 7.12.2015
 10. Úplná uzávierka cesty Bánovce nad Bebravou časť Malé Chlievany - Dvorec
  Uzávierka cesty lll/1827 od 9.11.2015 do 15.4.2016
 11. Pozvánka na 5. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 2.12.2015 o 17.00 h. piate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 12. Informácia pre voliča - voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.
  zverejnené 20.11.2015
 13. Pozvánka na 3. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.9.2015 o 18.00 h. tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 14. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice
  zverejnené 27.7.2015
 15. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 14.7.2015 na Sliezskej osade
  Prerušenie dodávky bude v čase od 7.45 h do 14.15 h
 16. Pozvánka na 12. ročník kultúrnych slávností Združenia obcí Bánovecko a 560.výročie obce Dvorec.
 17. Pozvánka na 2. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.6.2015 o 18.00 h. druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 18. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 4.5.2015
  Prerušenie dodávky v čase od 8.00 h. do 15.00 h. na Sliezskej osade od súp. čísla 168 - 222.
 19. Pozvánka na 1. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.3.2015 o 18.00 h. prvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 20. Zbierka použitého oblečenia - Diakonie Broumov
  Zbierka sa uskutoční od 2.3.2015 - 31.3.2015 na obecnom úrade počas úradných hodín
 21. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 11.2.2015
  Prerušenie dodávky v čase od 8.00 h do 15.00 h.
 22. Šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2015.
 23. Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ
  Starostka Obce Dvorec zvoláva v zmysle §13, ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 15. 12. 2014 t.j. v pondelok o 18.00 h. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 24. Pozvánka na 23. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 9.12.2014 o 17.00 h. dvadsiate tretie zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 25. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 9.12. a 11.12.2014
  Prerušenie dodávky v čase od 8.00 h do 14.00 h.
 26. Komunálne voľby 2014 - výsledky
  Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce.
 27. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.11.2014
  Prerušenie dodávky v čase od 8.00 h do 12.00 h v celej obci.
 28. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Dvorci.
 29. Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu Obce Dvorec.
 30. Pozvánka na 22. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 3.11.2014 o 17.00 h. dvadsiate druhé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 31. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí dodatočného stavebného konania podľa § 88a stavebného zákona a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Ing. Peter Mikuš
 32. Komunálne voľby 2014
  Informácia o komunálnych voľbách 2014
 33. Pozvánka na 21. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 5.8.2014 o 18.00 h. dvadsiateprvé zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 34. Pozvánka na 20. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 6.6.2014 o 18.00 h. dvadsiate zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 35. Odstávka elekrickej energie v obci dňa 30.5.2014 v čase od 13.00 do 17.00 h.
  zverejnené 22.5.2014
 36. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice"
  zverejnené 22.5.2014
 37. Zbierka použitého textilu - Diakonie Broumov
  zbierka použitého oblečenia v dňoch 19.5.2014 - 6.6.2014
 38. Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "PE Dvorec osada – rekonštrukcia, NNK, TS, VNK“
 39. Pozvánka na 19. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 7.3.2014 o 18.00 h. devätnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 40. Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania „PE Dvorec osada – rekonštrukcia, NNK, TS, VNK“
  23.1.2014
 41. Šťastné a veselé vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2014
 42. Pozvánka na 18. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 13.12.2013 o 18.00 h. osemnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 43. Rady pre všetkých odberateľov zemného plynu pri starostlivosti o OPZ.
  Distribúcia SPP
 44. Rady pre odberateľov ako sa chrániť pred rizikom neoprávneného odberu zemného plynu.
  Distribúcia SPP
 45. Jesenná cifrovačka s Cifrulienkou
  Obec Dvorec v spolupráci so ZŠ s MŠ Dvorec Vás pozýva dňa 5.10.2013 o 13.00 h na vystúpenie DFS Cifrulienka a FS Drienovec.
 46. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 26.9.2013
  Prerušenie dodávky v čase od 12:00 h do 15:00 h od súp. č. 168 po 199
 47. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.9.2013
  Prerušenie dodávky v čase od 12:00 h do 15:00 h od súp. č. 1 po 66
 48. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 23.9.2013
  Prerušenie dodávky v čase od 8:00 h do 11:00 h od súp. č. 65 po 166
 49. Pozvánka na 17. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 20.9.2013 o 18.00 h. sedemnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 50. Verejná vyhláška - „PE Dvorec osada – rekonštrukcia, NNK, TS, VNK“ - oprava rozhodnutia o umiestnení stavby
  10.9.2013
 51. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - stavebné povolenie na prestavbu a prístavbu rodinného domu - stavebník M. Valach
  10.9.2013
 52. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na prestavbu a prístavbu rodinného domu - stavebník M. Valach
 53. ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Bánovce nad Bebravou, od 6. augusta 2013 - do odvolania.
 54. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Stavebné povolenie na stavbu rodinného domu s garážovým prístreškom - stavebník J. Rosa
 55. Pozvánka na 16.zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 27.6.2013 o 18.00 h. šestnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 56. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - R o z h o d n u t i e o umiestnení stavby „PE Dvorec osada – rekonštrukcia, NNK, TS, VNK“
  Rekonštrukcia elektrického vedenia.
 57. VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu rodinného domu s garážovým prístreškom - stavebník J. Rosa
 58. Zbierka použitého oblečenia - Diakonie Broumov
  Zbierka sa uskutoční od 1.5.2013 do 17.5.2013 /počas úradných hodín/
 59. Verejná vyhláška - „PE Dvorec osada – rekonštrukcia, NNK, TS, VNK“
  Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pozvanie na ústne pojednávanie - rekonštrukcia vzdušného elektrického vedenia
 60. Verejná vyhláška - IBV Dvorec - Sliezska osada
  R o z h o d n u t i e o umiestnení stavby „IBV Dvorec Sliezska osada“
 61. Mňam Fest - veľkonočný
  Pozvánka na 23.3.2013
 62. Mňam Fest - program
 63. Pozvánka na 15. zasadanie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na deň 18.3.2013 o 18.00 h. pätnáste zasadanie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 64. Verejná vyhláška - IBV Dvorec - Sliezska osada
  Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pozvanie na ústne pojednávanie
 65. Nahlasovanie domácich zabíjačiek
  Upozornenie RVaPS Trenčín