Novinky | Sčítanie obyvateľov 2021.

 Od 15. februára do 31. marca má každý obyvateľ Slovenskej republiky, ktorý má trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt v krajine, zákonnú povinnosť sčítať sa.


Neplnoleté osoby, teda deti, sú povinní sčítať ich zákonní zástupcovia.

Tým, že sčítate seba a pomôžete sčítať sa aj svojim blízkym, dokážete napomôcť k modernizácii našej obce i krajiny, skvalitneniu infraštruktúry.

Sčítať sa dá výlučne elektronicky - z pohodlia vášho domova.

Pre tých, ktorí budú pri sčítaní potrebovať pomoc, bude v našej obci možnosť využiť asistované sčítanie v období od 1. 4. 2021 – 31. 10. 2021.

Sčítací formulár nájdete on-line na stránke: https://eso.scitanie.sk/sk

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov organizuje Štatistický úrad SR každých 10 rokov.


 

Sčítanie obyvateľov 2021.