Dokumenty

 1. Rozpočet obce Dvorec na rok 2023-2025
 2. Dodatok č.1/2023 k VZN č.2/2020
 3. Dodatok č.1/2023 k VZN č.1/2016 Daň zo stavieb
 4. Dodatok č.1/2023 k VZN č.2/2020
 5. Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 5/2011
 6. Správa audítora za rok 2021.
  zverejnené 28.11.2022
 7. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2021.
  zverejnené 10.10.2022
 8. Návrh Záverečného účtu za rok 2021
  Zverejnené 08.06.2022
 9. Rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.
  zverejnené 16.12.2021
 10. Dodatok č. 2/2021 k VZN č. 1/2016 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2021
 11. Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 5/2011 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2021
 12. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2020.
  zverejnené 28.9.2021
 13. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2019.
  zverejnené 28.9.2021
 14. Záverečný účet obce Dvorec za rok 2020.
  zverejnené 1.7.2021
 15. Rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.
  zverejnené 16.12.2020
 16. Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 5/2011 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2020
 17. Poplatky na rok 2021.
  zverejnené 16.12.2020
 18. VZN č. 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dvorec.
  zverejnené 16.12.2020
 19. VZN č. 2/2020 o čiastočnej úhrade nákladov MŠ, ŠKD, ŠJ.
  zverejnené 16.12.2020
 20. VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska.
  zverejnené 23.9.2020
 21. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
 22. Záverečný účet za rok 2019
 23. Rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
  zverejnené 16.12.2019
 24. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 5/2011 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2019
 25. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2016 - poplatok za KO.
  zverejnené 16.12.2019
 26. Poplatky na rok 2020.
  zverejnené 16.12.2019
 27. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2018.
  zverejnené 31.5.2019
 28. Záverečný účet za rok 2018.
  zverejnené 31.5.2019
 29. VZN č. 1/2019 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ a vo výdajnej ŠJ.
  zverejnené 29.5.2019
 30. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 26.2.2019
 31. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
  zverejnené 26.2.2019
 32. Rozpočet na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
  zverejnené 13.12.2018
 33. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2017
  zverejnené 13.12.2018
 34. Dodatok č. 2/2018 k VZN č. 5/2011.
  zverejnené 11.12.2018
 35. Poplatky na rok 2019.
  zverejnené 11.12.2018
 36. Záverečný účet za rok 2017
  zverejnené 28.6.2018
 37. Dodatok č. 1/2018 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 17.1.2018
 38. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 5/2011
  zverejnené 15.12.2017
 39. Dodatok č. 1/2017 k VZN č. 1/2016
  zverejnené 15.12.2017
 40. Poplatky - rok 2018.
  zverejnené 15.12.2017
< 1 2 3 >