Dokumenty

 1. Doplnok č.1 k VZN obce Dvorec č.2/2023
 2. VZN č.2/2023
 3. Správa auditora k UZ 2022
 4. Správa audítora ku konsolidovanej UZ 2022
 5. VZN č. 2-2023 úplné znenie VZN 2 2020, MŠ, ŠKD, ŠJdoc
 6. VZN 1 2023-spoločný-školský-obvod
 7. Konsolidovaná výročná správa - Obec Dvorec 2022
 8. STANOVISKO - hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2022
 9. POZNÁMKY KONSOLIDOVANEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKY2022
 10. Konsolidovaná účtovná zavierka 20/22
 11. Záverečný účet obce Dvorec 2022
 12. Rozpočet obce Dvorec na rok 2023-2025
 13. Dodatok č.1/2023 k VZN č.2/2020
 14. Dodatok č.1/2023 k VZN č.1/2016 Daň zo stavieb
 15. Dodatok č.1/2023 k VZN č.2/2020
 16. Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 5/2011
 17. Správa audítora za rok 2021.
  zverejnené 28.11.2022
 18. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2021.
  zverejnené 10.10.2022
 19. Návrh Záverečného účtu za rok 2021
  Zverejnené 08.06.2022
 20. Rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024.
  zverejnené 16.12.2021
 21. Dodatok č. 2/2021 k VZN č. 1/2016 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2021
 22. Dodatok č. 1/2021 k VZN č. 5/2011 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2021
 23. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2020.
  zverejnené 28.9.2021
 24. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2019.
  zverejnené 28.9.2021
 25. Záverečný účet obce Dvorec za rok 2020.
  zverejnené 1.7.2021
 26. Rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023.
  zverejnené 16.12.2020
 27. Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 5/2011 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2020
 28. Poplatky na rok 2021.
  zverejnené 16.12.2020
 29. VZN č. 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dvorec.
  zverejnené 16.12.2020
 30. VZN č. 2/2020 o čiastočnej úhrade nákladov MŠ, ŠKD, ŠJ.
  zverejnené 16.12.2020
 31. VZN č. 1/2020 o ochrannom pásme pohrebiska.
  zverejnené 23.9.2020
 32. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
 33. Záverečný účet za rok 2019
 34. Rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022.
  zverejnené 16.12.2019
 35. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 5/2011 - originálne kompetencie.
  zverejnené 16.12.2019
 36. Dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2016 - poplatok za KO.
  zverejnené 16.12.2019
 37. Poplatky na rok 2020.
  zverejnené 16.12.2019
 38. Konsolidovaná výročná správa obce Dvorec za rok 2018.
  zverejnené 31.5.2019
 39. Záverečný účet za rok 2018.
  zverejnené 31.5.2019
 40. VZN č. 1/2019 - o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v ŠJ a vo výdajnej ŠJ.
  zverejnené 29.5.2019
< 1 2 3 >