Obecné zastupiteľstvo

 

Starostka obce:

Ing. Janka Polušinová 

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva vo Dvorci vo volebnom období 2022-2026 :

Anton Ďurmek : zástupca starostky obce                   

Peter Filo              

Dominik Chromek ml.  

Marián Broniš

Ing. Dominik Mokrý 

   

          

Hlavný kontrolór:

Ing. Miroslav Kubica   

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenia zo zasadnutí:

 1. Zápisnica z 3.zasadnutia konaného 17.2.2023
 2. Uznesenia k 3.zasadnutiu konaného 17.2.2023
 3. Zápisnica z 2. zasadnutia konaného 27.12.2022
 4. Uznesenie k 2. zasadnutiu konaného 27.12.2022
 5. Zápisnica z 1.zasadnutia novozvoleného OZ zo dňa 2.12.2022
 6. Uznesenia z 1.zasadnutia novozvoleného OZ zo dňa 2.12.2022
 7. Zápisnica z mimoriadneho OZ zo dňa 18.11.2022
 8. Zápisnica z 18. zasadnutia OZ zo dňa 28.09.2022
 9. Uznesenie č. 18/2022
  Zverejnené 10.10.2022
 10. Zápisnica zo 17. zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2022
 11. Uznesenie č. 17/2022
 12. Uznesenie č. 16/2022
  Zverejnené 05.05.2022
 13. Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ zo dňa 26.4.2022
  Zverejnené 05.05.2022
 14. Zápisnica z 15.zasadnutia OZ zo dňa 13.4.2022
  Zverejnené 14.4.2022
 15. Zápisnica zo 14.zasadnutia OZ zo dňa 14.3.2022
  Zverejnené 14.4.2022
 16. Uznesenie 13-2021
  Zverejnené 21.12.2021
 17. Uznesenie č. 12-2021
  zverejnené 07.10.2021
 18. Uznesenie č. 11-2021
  zverejnené 01.07.2021
 19. Uznesenie č. 10-2021
  zverejnené 06.04.2021
 20. Uznesenie č.9-2020
  zverejnené 18.12.2020
< 1 2 3 4 >