Súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1 000 eur

  1. Informácia k zverejňovaniu súhrnných správ od II. štvrťroka 2014
  2. Súhrnná správa o verejnom obstarávaní k 31.3.2014
    zverejnené 2.4.2014
  3. Súhrnná správa o verejnom obstarávaní k 31.12.2013
    zverejnené 3.1.2014
  4. Súhrnná správa o verejnom obstarávaní k 30.9.2013
    zverejnené 1.10.2013