Aktuality

 1. Pozvánka na 8.zasadnutie OZ dňa 24.08.2023
 2. Záznam z informačného stretnutia s poslancami a obyvateľmi obce Dvorec ( IBV Kobida )
 3. Pozvánka na 7.zasadnutie OZ dňa 21.07.2023
 4. Pozvánka na mimoriadne informačné stretnutie dňa 11.7.2023
 5. Očkovanie psov dňa 21.6.2023
 6. Pozvánka na 6.zasadnutie obecného zastupiteľstva
 7. Verejná vyhláška
 8. MVL Agro: Samozber jahôd
 9. Deň detí v našej obci 2023
 10. Oznámenie o zrušení trvalého pobytu
 11. Ako napustiť bazen ?
 12. Oznam : Výkup papier 16.5.2023
 13. Pozvánka na 5.zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.5.2023 o 18:00 hod.
 14. Deň Matiek 14.05.2023
 15. Oznam- firma LES
 16. Zápis detí do Materskej školy k školskému roku 2023/2024
 17. Cyklistické preteky Carpatian Courier pre kategóriu Muži Elite U23
 18. Pozvánka na obecnú akciu 1.Máj .2023
  Obecný úrad pozýva 30.4.2023 na akciu stavanie Mája
 19. Pozvánka na 4. zasadnutie OZ vo Dvorci 24.3.2023
 20. Pozvánka na 3.zasadnutie OZ vo Dvorci 17.02.2023
 21. Informácia pre občanov - Bánovské Noviny
 22. Firma LKW - voľné pracovné miesta
 23. Maškarný ples X. ročník
  Obecný úrad v spolupráci s Penzión Dvorec s.r.o. Vás pozývajú na X. ročník maškarného plesu
 24. Mestám a obciam zhasína nádej 30.1.2023
 25. Hasičská schôdza 28.1.2023 o 17:00 hod.
 26. Nová tabuľka s vývozom triedeného odpadu na rok 2023
 27. Zmena : Obecný úrad Dvorec - Úradné dni a hodiny
 28. Oznam : Výkup papier 18.1.2023
 29. Ponuka stabilnej práce LKW
 30. Verejná vyhláška ROZHODNUTIE
 31. Pozvánka na 2.zasadnutie 27.12.2022
 32. Pokojné prežitie vianočných sviatkov
 33. Poplatky platné pre rok 2023
 34. 1 . zasadnutie OZ vo Dvorci
 35. Rozpočet obce Dvorec na rok 2023-2025
 36. Dodatok č.1/2023 k VZN č.1/2016 Daň zo stavieb
 37. Dodatok č. 1/2023 k VZN č. 5/2011
  Príloha
 38. Oznam- Stravovanie
 39. Poďakovanie starostky obce za Mikulášsku akciu 2022
 40. Elektronická adresa na vydanie hlasovacieho preukazu k Referendu 2023
 41. 1.zasadnutie okrskovej volebnej komisie k Referendu 2023
 42. Referendum : určenie zapisovateľa
 43. Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.11.2022 o 17.00 h. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 44. Kúpele v regióne Trenčianske Teplice - príloha
 45. Kúpele v regióne Trenčianske Teplice
 46. REFERENDUM 2023- určenie zamestnancov - zapisovateľa
 47. REFERENDUM 2023- vytvorenie volebných okrskov a určenie miestnosti k referendu
 48. REFERENDUM 2023- elektronická adresa na doručenie žiadostí o voľbu poštou
 49. Pozvánka na zasadnutie OZ- 18.11.2022
 50. REFERENDUM 21.1.2023
 51. Verejná vyhláška - stavebné povolenie "Oporný múr."
  zverejnené 10.11.2022
 52. Oznámenie Slovenskej pošty o mieste uloženia zásielky- Stanislava Bencová
  Zverejnené 03.11.2022
 53. Informácia o výrube drevín.
  Informácia o správnych konaniach.
 54. Pozvánka na 18. zasadnutie OZ
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.09.2022 o 17.00 h. osemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 55. Oživenie tradície - pozvánka
 56. Zámer predaja obecného pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 2.9.2022
 57. Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania podľa § 36 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pozvanie na ústne pojednávanie: "IBV 9 RD Dvorec"
  zverejnené 15.8.2022
 58. Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027
 59. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.
 60. Pozvánka na 17. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 28.6.2022 o 17.00 h. sedemnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 61. Zverejnenie zámeru predaja obecného nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
  zverejnené 6.6.2022
 62. Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky ZŠ s MŠ Dvorec.
  zverejnené 1.6.2022
 63. VV- Územný plán obce Veľké Chlievany
  Zverejnené 30.05.2022
 64. Mestá a obce v štrajkovej pohotovosti!!!
  Štrajk vyhlásený od 19.5. 2022 až do odvolania.
 65. Verejná vyhláška - výzva na oboznámenie s doplnenými podkladmi pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "IBV Kobida, Veľké Chlievany."
  zverejnené 20.5.2022
 66. Pozvánka na 16. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 26.4.2022 o 16.00 h. šestnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 67. Informácia o nových vyhláškach k prekrytiu dýchacích ciest a domácej izolácii a karanténe platná od 21.4.2022
  Zverejnené 21.4.2022
 68. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky- Mário Benca
  Zverejnené 11.04.2022
 69. Pozvánka na 15. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 13.4.2022 o 16.00 h. pätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 70. Informácie k podávaniu žiadosti o príspevok za ubytovanie odídencov z Ukrajiny.
  link v prílohe
 71. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky -Stanislava Bencová
  Zverejnené 24.03.2022
 72. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky - Mário Benca
  Zverejnené 18.3.2022
 73. Oznámenie Slovenskej pošty o uložení zásielky- Stanislava Bencová
  Zverejnené 18.3.2022
 74. Pozvánka na 14. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 14.3.2022 o 16.00 h. štrnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 75. Potravinová zbierka na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny - OR PZ v Bánovciach nad Bebravou
  Zverejnené 09.03.2022
 76. Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi!
 77. Obchodovanie s ľuďmi.
 78. Pomoc pre Ukrajinu.
 79. Akútne základné vybavenie.
 80. Akútna potreba.
 81. Zdravotnícke vybavenie.
 82. Zdravotnícke vybavenie - pomôcky.
 83. Zdravotnícky spotrebný materiál.
 84. Ukrajina.
 85. Petičný hárok.
 86. Petícia - plagát.
 87. Manuál - ZMOS Petícia za Referendum za viac volebných obvodov.
 88. ZMOS - Petičná akcia za vyhlásenie Referenda za viac volebných obvodov pre parlamentné voľby 2024.
 89. Rodičia nájdu kompletné informácie na stránke pediatrov.
  Informácia MZ SR.
 90. Domáca izolácia pozitívnych, karanténa, čo robiť po pozitívnom teste.
  Informácia MZ SR.
 91. Výkres č. 2 k verejnej vyhláške.
  zverejnené 28.1.2022
 92. Výkres č. 1 k verejnej vyhláške.
  zverejnené 28.1.2022
 93. Verejná vyhláška: ZSE - oznámenie o vstupe na pozemok /výstavba ulice 6 RD/.
  zverejnené 28.1.2022
 94. Termíny vývozov separovaného odpadu v roku 2022.
 95. Nové opatrenia Covid 19- platné od 25.1.2022
  Zverejnené 25.1.2022
 96. Nové opatrenia Covid automat od 19.1.2022
  Zverejnené 13.01.2022
 97. Nové opatrenia Covid automat 19.1.2022
  Zverejnené 13.01.2022
 98. Tlačivo - priznanie k dani z nehnuteľností.
 99. Oznámenie k podaniu daňových priznaní za daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za komunálny odpad k 31.1.2022.
 100. Demografický prehľad Obce Dvorec k 31.12.2021
  Zverejnené 05.01.2022
 101. Pokojné a požehnané sviatky a veľa zdravia do nového roku 2022.
 102. Pozvánka na 13. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 15.12.2021 o 17.00 h. trináste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 103. Postup po úzkom kontakte s pozitívnym
  Zverejnené 01.12.2021
 104. Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste
  Zverejnené 01.12.2021
 105. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky- Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021
  Zverejnené 25.11.2021
 106. Núdzový stav 25.11.2021
  Zverejnené 25.11.2021
 107. UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č.695 Z 24.NOVEMBRA 2021
  Zverejnené 25.11.2021
 108. Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
  Zverejnené 09.11.2021
 109. Pozvánka na 12.zasadnutie Obecného zastupiteľstva
  zverejnené 23.9.2021
 110. Oznam k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v šk. roku 2021/2022
  https://zsdvorec.edupage.org/news/#news-570
 111. Pozvánka na 11. zasadnutie OZ.
  Starostka obce Dvorec zvoláva v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 23.6.2021 o 15.30 h. jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Dvorci.
 112. Rozhodnutie o otvorení ZŠ v MŠ Dvorec od 22.3.2021 do odvolania.
 113. Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu s účinnosťou od 20.3.2021 na obdobie 40 dní.
 114. Vyhláška ÚVZ SR vydaná 3.3.2021.
 115. Uznesenie vlády SR - núdzový stav od 3.3.2021
 116. Otvorený list ministrovi zdravotníctva od starostov obcí okresu Bánovce nad Bebravou.
 117. Šťastné a pokojné vianočné sviatky a veľa zdravia do nového roku 2021.
 118. Opatrenia RÚVZ platné od 20.9.2020.
 119. Verejná vyhláška- Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia prenosných ochorení
 120. Pomôž aj Ty recyklácii.
 121. Zastavenie a státie na chodníkoch
  zverejnené 11.08.2020
 122. Telefónne linky ÚVZ - nepretržitá činnosť.
  zverejnené 12.3.2020
 123. Mimoriadna situácia na území celej SR od 12.3.2020 od 6.00
  zverejnené 12.3.2020
 124. Na úrady si už nemusíte nosiť...
  v zmysle Zákona proti byrokracii č. 177/2018 Z.z.
 125. Zber - Papier,Plasty,Sklo
  zverejnené 17.1.2020
 126. Tlačivo na registráciu chovu.
 127. Povinnosť registrácie a identifikácie chovu ošípaných.
  zverejnené 27.11.2018
 128. Leták - neplytvajte potravinami.
 129. Leták - predchádzanie vzniku odpadov.