SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

Poloha a rozloha

Obec leží v bánovskom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Katastrálnymi susedmi obce sú na severe Malé Chlievany, na severozápade Dolné Držkovce, z južnej strany Haláčovce a na východe Veľké Chlievany.Obec sa rozprestiera na juhozápad od Bánoviec nad Bebravou, vo vzdialenosti 3 km. Súčasťou obce je Sliezska osada pod Vysokým hájom, ktorá je od Dvorca vzdialená 1 km a orientovaná na severozápad. Sliezska osada je od počiatku svojho osídlenia katastrálnym územím Dvorca. Zmienka o prvých obyvateľoch pochádza z roku 1927. Názov oblasti vznikol podľa pôvodu prvých osídlencov, ktorý pochádzali z česko-poľských hraníc – Sliezska. Dnes v osade žije 66 obyvateľov.Obcou preteká potok  Inovec, prameniaci pod neďalekým Inovcom, v časti Jarabinský studienok, pričom odvodňuje východne svahy Považského Inovca.Rozlohou obec patrí k najmenším v bánoveckom regióne. Katastrálne územie obce zaberá plochu 266 ha. Najväčší podiel v katastrálnom území má orná pôda. Nadmorská výška stredu obce je 210 m nad morom.

Členstvo v združeniach

Obec Dvorec je členom Združenia obcí Bánovecko od jeho vzniku v roku 2003. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Ruskovce a Podlužany, ktoré sú členmi združenia v oblastiach:

  • rozvoj občianskeho života, spolkovej činnosti
  • rozvoj turistiky, cestovného ruchu, podpora drobného podnikania a služieb
  • životné prostredie
  • sociálna a spoločenská oblasť
  • rozvoj vzdelávacích, kultúrnych športových aktivít
  • ochrana historických a kultúrnych hodnôt
  • práca s deťmi a mládežou
  • publikačná činnosť

Demografia

K 31.12.2021 mala obec 476 obyvateľov. Vzhľadom v malej výmere katastrálneho územia je územie obce pomerne husto osídlené – 165 obyvateľov/km2. Priemerná hustota osídlenia okresu Bánovce nad Bebravou je 83 obyvateľov/km2 .Z hľadiska vývoja počtu obyvateľov sa obec javí ako dlhodobo stabilizovaná. V roku 1900 žilo v obci 183 obyvateľov, v roku 1948 - 382, v 1965 – 491, v 1980 – 470, v 1991 – 388, v 2001 – 423, v 2011 - 440.