SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 46)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
č. 04/008/20 Kvintacia/ Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o Municipálnom úvere- Eurofondy (A) Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Prima Banka
75 560.28 €
A/2023/00001/01172 Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov Odb.: Obec Dvorec
Dod.: webex.digital s.r.o.
48 €
A/2023/00001/01171 poskytovanie plnení zliav pri čerpaní služieb osobami, ktoré majú trvalý pobyt v obci Dvorec Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
36.40 €
OF- 550/24152-7 Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Mesto Bánovce nad Bebravou
96 €
2409258975 PZP vozidla BN519YE Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Generali Poisťovňa,
31.20 €
A/2023/00001/00600 Zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Miroslav
1 €
A/2023/00001/00603 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi službu - Monitoring a údržbu kamerového systému . Odb.: Obec Dvorec
Dod.: IBEON, s. r. o.
60 €
RC230009SK Poskytovateľ sa zaväzuje ponechať klientovi do užívania vyššie uvedený Predmet nájmu na vyššie uvedenú Dobu trvania tejto zmluvy a zaväzuje sa poskytovať služby uvedené v tejto Zmluve Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
70.80 €
IROP-Z302091DAQ1-91-108 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
10 400 €
A/2023/00563 Zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Patrícia Adámiková
1 €
A/2023/00560 Predmetom poskytovaných služieb poskytovateľa je poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA Odb.: Obec Dvorec
Dod.: MK hlas, s. r. o.
104 €
A/2023/00339 Záväzok webexu zhotoviť dielo Odb.: Obec Dvorec
Dod.: webex.digital s.r.o.
468 €
A/2023/00314 Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytnúť pre objednávateľa službu Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Mestské kultúrne stredisko , spol s.r.o.
72 €
09062023 Územný plán obce Dvorec Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Ing. arch. Bohuslav Pernecký - Architektonický ateliér BP, v skratke AABP
18 082.80 €
Z2304M Obstaranie Územného plánu obce(ÚPN-O)Dvorec Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Ing. arch. Marianna Bogyová architektonický ateliér BP,v skratke AABP
4 589.80 €
A/2023/157 Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán Odb.: NIROTECH, s.r.o.
Dod.: Obec Dvorec
600 €
O/6/2023 Odoberanie elektroodpadu Odb.: METAL SERVIS Recycling s.r.o.
Dod.: Obec Dvorec
0.03 €
2/2023 Záväzok Poskytovateľa priebežne poskytovať Nadobúdateľovi najnovšie aktualizácie upgrade , update Odb.: Obec Dvorec
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
228 €
1/2023 Predmetom tejto zmluvy je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov Odb.: Obec Dvorec
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
0 €
OF-550/1697-9 Dohoda o zabezpečení záujmového vzdelávania v CVČ Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Mesto Bánovce nad Bebravou
30 €
Generované portálom Uradne.sk