SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 55)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2024/1120 Poskytnutie grantu prijímateľovi z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom environmentálneho grantového programu s názvom „Zelené oči" Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Trenčiansky samosprávny kraj
2 375 €
A/2024/00017/00375 Advokát sa zaväzuje poskytnúť Klientovi právne služby vo veciach kompetencií obce Odb.: Obec Dvorec
Dod.: PUCHALLA, SLÁVIK& partners s. r. o.
2 500 €
OF-637/2261-7 Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Mesto Bánovce nad Bebravou
160 €
1424 090 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
A/2024/00017/00222 darovanie pozemku Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Ing. Vlasta Janegová
0 €
A/2024/00017/00129 Zvýšenie paušálneho nájomného a sadzbu za každú kópiu/ výtlačok Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
78 €
A/2024/00017/00095 Zabezpečenie tlače a dodania periodika Bánovské noviny- regionálne noviny občanov mesta a okresu Bánovce nad Bebravou Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Mestské kultúrne stredisko , spol s.r.o.
134.40 €
A/2024/00017/00057 Spustenie funkcie Zverejňovanie zmlúv na Centrálnom registri zmlúv na portál www.virtualnycintorin.sk Odb.: Obec Dvorec
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
12.50 €
A/2023/00001/01314 zber a odvoz komunálneho odpadu a jeho zneškodnenie Odb.: Obec Dvorec
Dod.: EKO HUNKA s.r.o.
41 €
č. 04/008/20 Kvintacia/ Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o Municipálnom úvere- Eurofondy (A) Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Prima Banka
75 560.28 €
Generované portálom Uradne.sk