SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 51)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
A/2024/00017/00222 darovanie pozemku Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Ing. Vlasta Janegová
0 €
A/2024/00017/00129 Zvýšenie paušálneho nájomného a sadzbu za každú kópiu/ výtlačok Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
78 €
A/2024/00017/00095 Zabezpečenie tlače a dodania periodika Bánovské noviny- regionálne noviny občanov mesta a okresu Bánovce nad Bebravou Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Mestské kultúrne stredisko , spol s.r.o.
134.40 €
A/2024/00017/00057 Spustenie funkcie Zverejňovanie zmlúv na Centrálnom registri zmlúv na portál www.virtualnycintorin.sk Odb.: Obec Dvorec
Dod.: 3W Slovakia, s.r.o.
12.50 €
A/2023/00001/01314 zber a odvoz komunálneho odpadu a jeho zneškodnenie Odb.: Obec Dvorec
Dod.: EKO HUNKA s.r.o.
41 €
č. 04/008/20 Kvintacia/ Protokol o ukončení platnosti Zmluvy o Municipálnom úvere- Eurofondy (A) Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Prima Banka
75 560.28 €
A/2023/00001/01172 Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov Odb.: Obec Dvorec
Dod.: webex.digital s.r.o.
48 €
A/2023/00001/01171 poskytovanie plnení zliav pri čerpaní služieb osobami, ktoré majú trvalý pobyt v obci Dvorec Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.
36.40 €
OF- 550/24152-7 Úprava vzájomných práv a povinností jej účastníkov pri zabezpečovaní záujmového vzdelávania detí v Centre voľného času Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Mesto Bánovce nad Bebravou
96 €
2409258975 PZP vozidla BN519YE Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Generali Poisťovňa,
31.20 €
A/2023/00001/00600 Zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Miroslav
1 €
A/2023/00001/00603 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Objednávateľovi službu - Monitoring a údržbu kamerového systému . Odb.: Obec Dvorec
Dod.: IBEON, s. r. o.
60 €
RC230009SK Poskytovateľ sa zaväzuje ponechať klientovi do užívania vyššie uvedený Predmet nájmu na vyššie uvedenú Dobu trvania tejto zmluvy a zaväzuje sa poskytovať služby uvedené v tejto Zmluve Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Sharp Business Systems Slovakia, s.r.o.
70.80 €
IROP-Z302091DAQ1-91-108 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
10 400 €
A/2023/00563 Zmluva o prevode vlastníctva verejného vodovodu Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Patrícia Adámiková
1 €
A/2023/00560 Predmetom poskytovaných služieb poskytovateľa je poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA Odb.: Obec Dvorec
Dod.: MK hlas, s. r. o.
104 €
A/2023/00339 Záväzok webexu zhotoviť dielo Odb.: Obec Dvorec
Dod.: webex.digital s.r.o.
468 €
A/2023/00314 Predmetom zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytnúť pre objednávateľa službu Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Mestské kultúrne stredisko , spol s.r.o.
72 €
09062023 Územný plán obce Dvorec Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Ing. arch. Bohuslav Pernecký - Architektonický ateliér BP, v skratke AABP
18 082.80 €
Z2304M Obstaranie Územného plánu obce(ÚPN-O)Dvorec Odb.: Obec Dvorec
Dod.: Ing. arch. Marianna Bogyová architektonický ateliér BP,v skratke AABP
4 589.80 €
Generované portálom Uradne.sk