SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Dvorec
Sídlo: Dvorec č. 69, 956 55
Štatutárny zástupca: Ing. Janka Polušinová - starostka obce
IČO: 00310387
DIČ: 2021053375
Telefón: +421 (0)38 760 2368
Email: obec@dvorec.sk

Aktuálne verejné obstarávanie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK: 

Verejný obstarávateľ: Obec Dvorec
Názov zákazky: Detské ihrisko v časti obce.
Stručný opis zákazky: Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou, predmetom zákazky je výstavba detskéího ihriska v časti obce Dvorec v zmysle zadaného výkazu výmer a projektovej dokumentácie.
Lehota na predkladanie ponúk: od 15.7.2019 do 22.7.2019 do 9:00 hod.