SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Wifi pre Teba

 26.06.2023

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba
ITMS2014+: 311071ABN6
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN
Prijímateľ: Obec Dvorec,  69, 956 55 Dvorec
Miesto realizácie: Obec Dvorec
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  • bod 1 Obecný úrad - Externý AP (48.70718, 18.22334)
  • bod 2 Základná škola - Externý AP (48.70502, 18.22666)
  • bod 3 Ihrisko - Externý AP, (48.70718, 18.22334)
  • bod 4 Stĺp 1 - Externý AP, (48.7108297, 18.2113094)
  • bod 5 Klub dôchodcov - Externý AP, (48.7079847, 18.2201748)
  • bod 6 Detské ihrisko - Externý AP (48.707353, 18.224709)
  • bod 7 Stĺp pri č.d. 120 - Externý AP, (48.7089308, 18.2159536)
  • bod 8 Stĺp pri č. d. 111 - Externý AP, (48.7086704, 18.2168622)
  • bod 9 Stĺp pri č. d. 126 - Externý AP, (48.7092009, 18.2149854)
  • bod 10 Stĺp pri č. d. 151 - Externý AP, (48.7101080, 18.2124446)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná 30.11.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk